JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att lämna in en ansökan i arrendenämnden och parterna svarar för sina egna rättegångskostnader. Det innebär att den som förlorar tvisten inte blir skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnad.

OBS! Från och med den 1 juli 2019 gäller en del nya regler för kostnaderna.

1. Den som ska höra i nämnden och som inte är part (t.ex. vittnen) har rätt till ersättning som fastställs av nämnden. Ersättningen ska betalas av den part som har begärt förhöret.

2. Om en part orsakar merkostnader för motparten kan parten få ersätta den kostnaden. Det kan t.ex. gälla att ett sammanträde måste ställas in för att parten åberopar ny bevisning i ett sent skede.

Det kostar inte heller något att anlita arrendenämnden som skiljenämnd i en arrendetvist, men den part som förlorar kan bli skyldig att betala den vinnande partens rättegångskostnader.

Huvudregeln är att den part som förlorar i hovrätten eller i Högsta domstolen, blir skyldig att ersätta den vinnande partens rättegångskostnader.

Huvudregeln gäller inte för ärenden enligt lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället där parterna står för sina egna rättegångskostnader även i hovrätten.
Senast ändrad: 2019-07-04