JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Så här går sammanträdet i nämnden till

Det är inte alltid nödvändigt att en part själv är med vid sammanträdet. Man kan i de flesta fall skicka ett ombud. Om man själv måste vara med framgår detta av kallelsen.

Inget hindrar att jordägaren eller arrendatorn har med sig ett biträde.

Någon gång kan det vara aktuellt att höra även andra än parterna. Det kan till exempel gälla vittnen. Den som vill att arrendenämnden ska höra vittnen bör meddela detta i god tid.

Sammanträdet i arrendenämnden är i de flesta fall offentligt, vilket betyder att allmänheten har rätt att vara med och lyssna. Ett undantag är medlingssammanträdet som sedan den 1 augusti 2011 inte längre är offentligt.

Vid ett sammanträde består arrendenämnden normalt av ordföranden, som är jurist och kallas hyresråd, samt av två så kallade intresseledamöter. Intresseledamöterna ska ha särskilda erfarenheter av arrendeförhållanden. Ibland - särskilt vid medling - kan nämnden bestå av ordföranden ensam.

En protokollförare brukar också medverka vid sammanträdet.

Ordföranden inleder sammanträdet med att gå igenom de handlingar som parterna lämnat in till nämnden. Därefter får parterna säga sin mening. Sedan förhör arrendenämnden eventuella vittnen.
Senast ändrad: 2015-03-25