JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättshjälp och rättsskydd

Ofta gäller inte rättsskyddet i hemförsäkringen tvister vid arrendenämnden och i regel beviljas inte heller allmän rättshjälp.

Överklagas ärendet kan ersättning utgå från rättsskyddet för de kostnader som uppkommer efter arrendenämndens prövning. Hör efter med ditt försäkringsbolag om vilka villkor som gäller.

Andra förutsättningar kan gälla för den som är part i annan egenskap än som privatperson.
Senast ändrad: 2015-03-25