JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överläggning och beslut

När sammanträdet är avslutat går ordföranden och intresseledamöterna igenom ärendet i enrum.Under överläggningen bestämmer nämnden vilken lösning av tvisten den ska föreslå eller vilket beslut den ska meddela. Därefter får parterna komma tillbaka till sammanträdesrummet. Ordföranden redogör då för den lösning som arrendenämnden föreslår eller för beslutet och förklarar hur det går till att överklaga det. Ibland meddelar arrendenämnden beslutet senare. I så fall talar ordföranden om det vid sammanträdet.

Normalt skickar arrendenämnden beslutet till parterna eller deras ombud per post. Om nämnden meddelar beslutet vid förhandlingen skickas det inom sju dagar, annars skickas det samma dag som det meddelas.
Senast ändrad: 2015-03-25