JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Dom i mål om folkbokföring
[2018-03-19]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en person, som har dubbel bosättning i Sverige och utomlands och som under en längre tid bedriver studier i...

Prövningstillstånd meddelat i mål om underhållsstöd
[2018-03-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om tillämpningen av bevisbörderegeln i 18 kap. 3 § andra stycket socialförsäkringsbalken. (Mål nr 3828-17 och 4104-17 samt mål nr 7223--7224-17,...

Dom i mål om ersättning för kostnader
[2018-03-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att skatteförfarandelagens regler om rätt till ersättning för ombudskostnader inte är tillämpliga i ett mål som gälle...

Kammarrätten ogiltigförklarar ett ramavtal
[2018-03-16]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Svenska Bostäder och en leverantör har i praktiken avvikit från väsentliga villkor i jämförelse med ett befintligt ramavtal. Kammarrätten i Stockholm bedömer...

Prövningstillstånd meddelat i mål om särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
[2018-03-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala en särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och, om...

Dom i mål om brott mot griftefrid
[2018-03-16]   Attunda tingsrätt
Attunda tingsrätt har i dag meddelat dom i målet där en man och en kvinna åtalats för att ha gjutit in en död kvinnas kropp i ett betongblock, som påträffats...

Aktuella referat från HFD
[2018-03-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
Årets sex första referatPrenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv