JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
[2017-10-23]   Högsta förvaltningsdomstolen
Förhandsbesked om mervärdesskatt

Inbjudan till advokater att anmäla intresse för helgberedskap
[2017-10-23]   Eskilstuna tingsrätt
Härmed inbjuds advokater i domkretsen att anmäla intresse för helgberedskap. Anmälan ska vara tingsrätten tillhanda senast den 1 november 2017 och görs per...

”Knutbypastorn” får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt
[2017-10-23]   Örebro tingsrätt
Örebro tingsrätt har idag beslutat att avslå den tidigare Knutbypastorns ansökan om att få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt fängelsestraff.

Dom i mål om inkomstskatt m.m.
[2017-10-20]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om tidpunkten för beskattning av inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog.

Nya förhör i Arbogamålet
[2017-10-20]   Svea hovrätt
Tre personer som hördes i tingsrätten ska kallas till hovrätten för nya förhör

Dom i mål om mord och försök till mord m.m.
[2017-10-20]   Borås tingsrätt
Tingsrätten har idag den 20 oktober 2017 meddelat dom i ett uppmärksammat mål avseende mord och försök till mord i två fall den 22 mars 2017 på Hässleholmen ...

Beslut i mål om förhandsbesked om kupongskatt
[2017-10-20]   Högsta förvaltningsdomstolenPrenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv