JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om dataskydd (GDPR)

Behandling av personuppgifter

Notarienämnden (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos Notarienämnden. Notarienämnden behandlar personuppgifter i sin beslutande verksamhet och sin administrativa verksamhet.

Information och rättelse m.m.

Enligt reglerna om dataskydd har du rätt att få information om huruvida personuppgifter som gäller dig behandlas hos Notarienämnden och, om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas. Information ska också lämnas bl.a. om ändamålen med behandlingen. Personuppgifter kan under vissa förutsättningar på din begäran rättas, kompletteras eller raderas. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas. Om du har frågor om vilka personuppgifter som behandlas eller hur de behandlas kan du vända dig till Notarienämnden.

Dataskyddsombud

Notarienämndens dataskyddsombud Cathrine Rosell når du på tel. nr. 036-15 68 00 eller via e-post dataskyddsombud.non@dom.se.

Mer information om Notarienämndens personuppgiftsbehandling hittar du i dessa informationsblad:
Senast ändrad: 2018-06-25