JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vem möter du?

Inom arrendenämnden tjänstgör drygt 100 personer - varav 25-30 hyresråd (domare), cirka 50 nämndsekreterare samt övrig personal.

Vid ett sammanträde hos arrendenämnden deltar normalt tre ledamöter. Ordföranden är jurist och kallas hyresråd. De andra ledamöterna är så kallade intresseledamöter. Den ene är väl insatt i jordägares förhållanden och den andre är väl insatt i arrendatorers förhållanden. En protokollförare brukar också medverka vid sammanträdet.
Senast ändrad: 2015-03-25