JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Lagtext

I den vänstra menyn finns den lagtext i jordabalken som reglerar arrenden.

I det 7 kapitlet finns allmänna bestämmelser om nyttjanderätt, servitut och rätt till elektrisk kraft.

I det 8 kapitlet finns allmänna bestämmelser om arrende och här finns också reglerna om lägenhetsarrende, som inte har fått något eget kapitel.

I det 9, 10 respektive 11 kapitlet finns reglerna om jordbruksarrende, bostadsarrende samt anläggningsarrende.
Senast ändrad: 2015-03-25