JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Villkorsändring

Eftersom en lägenhetsarrendator inte har något besittningsskydd, har han eller hon inte heller någon rätt att få arrendevillkoren prövade.

En lägenhetsarrendator har en svag ställning. Om arrendatorn inte kan komma överens om en villkorsändring med jordägaren på frivillig väg, har han eller hon att väja på att antingen vara kvar på de löpande villkoren eller att säga upp avtalet för avflyttning.

Arrendatorn har inte heller någon rätt till prövning eller någon rätt till skadestånd, om jordägaren säger upp avtalet och erbjuder förlängning på ändrade villkor.

 
Senast ändrad: 2015-03-25