JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överlåta arrenderätten

Det finns inga regler i jordabalken som reglerar en lägenhetsarrendators rätt att överlåta arrendet.

Eftersom jordabalken inte reglerar frågan, får den i stället bedömas enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Detta leder till att arrendatorn bara kan överlåta arrenderätten när jordägaren går med på det eller när arrendeavtalet ger honom eller henne en sådan rätt.

 

 
Senast ändrad: 2015-03-25