JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Besittningsskydd

En lägenhetsarrendator har inget besittningsskydd

En lägenhetsarrendator saknar helt besittningsskydd. Det innebär att arrendatorn inte har rätt att få avtalet förlängt av arrendenämnden.

Nämnden kan inte heller bevilja uppskov med avflyttningen och arrendatorn har inte rätt till skadestånd när arrendeavtalet upphör.

 

 
Senast ändrad: 2015-03-25