JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bild som illustrerar lägenhetsarrende.

Lägenhetsarrende

Vad utmärker ett lägenhetsarrende?

En upplåtelse av jord räknas som lägenhetsarrende när den inte uppfyller förutsättningarna för att vara jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende.

Exempel på upplåtelser som kan vara lägenhetsarrende

  • parkeringsplats på öppen mark utomhus
  • kolonilott med enklare byggnad som arrendatorn inte ska bo i
  • kolonilott utan byggnad
  • kajplats
  • lekplats
  • upplagsplats
  • plats för brygga eller båt

Om inte arrendatorn ska bedriva förvärvsverksamhet på arrendestället räknas också följande upplåtelser som lägenhetsarrende:

  • idrottsföreningars klubbhus
  • sjöbod för bad eller fritidsfiske 
  • jakthydda

Inget krav på skriftligt avtal

Ett avtal om lägenhetsarrende kan vara muntligt.

Ofta är det en fördel att ändå teckna ett skriftligt avtal eftersom det då blir enklare att visa vilka arrendevillkor man har kommit överens om.

 
Senast ändrad: 2019-03-29

Var i lagen hittar jag reglerna om lägenhetsarrende?

Bestämmelserna om lägenhetsarrende har inte samlats i något eget kapitel. De uttryckliga reglerna om lägenhetsarrenden finns i stället i 8 kapitlet jordabalken och reglerna i 7 kapitlet jordabalken gäller i tillämpliga delar.