JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bra att veta

Parkering

Använd samma parkering som till centralstation. Närmaste handikapparkering ligger om gaveln på domstolsbyggnaden till höger om entrén (på Sigurdsgatan).

Äta lunch

På hyresnämnden har vi kaffe- och godisautomater. Lunchrestauranger finns nere vid hamnen/färjekajen och i centrum.Senast ändrad: 2019-04-03

Öppettider

Måndag till fredag 08:30-16:30

11 januari 12:30-16:30

18 april 08:30-14:30

30 april 08:30-12:00

20 juni 08:30-12:00

Midsommarafton stängt

1 november 08:30-12:00

23 december 08:30-12:00

Julafton stängt

30 december 08:30-12:00  

Begränsade öppettider

I samband med vissa helger har vi begränsade öppettider. 

 


 

Nämndens serviceskyldighet innebär att vi under våra öppettider besvarar frågor av mer formell art, såsom frågor om myndigheten och handläggningen av de ärenden som vi prövar eller medlar i.  

Den som vill ha svar på frågor om vad lagen säger eller råd om hur/vad de ska göra, hänvisas till advokat eller jurist för rådgivning. Det finns även jurister i bransch-/medlems-organisationer som biträder rättsökande.   

Svar på många vanligt förekommande frågor rörande exempelvis hyres-, arrende- och bostadsrätt  kan också sökas på www.hyresnamnden.se och www.arrendenamnden.se som uppdateras löpande. Från och med den 1 april 2019 lämnas denna typ av upplysningar endast genom de två webb-platserna.