JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kontaktuppgifter

Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall


Tel: 060-18 67 90
Fax:
Myndighetschef: Lagmannen Robert Schött
Dataskyddsombud: Rådmannen Leif Similä, leif.simila@dom.se
Organisationsnummer: 202100-2742

Geografiskt område:

Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län


PlusGirokonto för ansökningsavgifter:

Betalning av ansökningsavgifter:

 


Postadress:
Box 415 851 06 Sundsvall

Besöksadress:
Storgatan 39 852 30 Sundsvall


Senast ändrad: 2019-06-19

Öppettider

Måndag - fredag
kl. 08:00-11:30
kl. 12:30-15:00

Í samband med vissa helger har vi begränsade öppettider.  

Det finns inte alltid möjlighet för oss att ta emot besök eller svara i telefon under öppettiden, främst på grund av resor på andra orter. Vi delar reception med Sundsvalls tingsrätt och kan därför alltid ta emot handlingar under öppettiden.

Hyres- och arrendenämnden är en domstolsliknande myndighet som har i uppdrag att opartiskt avgöra vissa tvister mellan enskilda parter.

Nämndens serviceskyldighet omfattar endast att ge information av mer formell art om exempelvis myndigheten och handläggningen av de ärenden vi prövar eller medlar i.

Nämnden lämnar alltså inte juridisk rådgivning. Den som vill ha svar på sådana frågor hänvisas till rådgivning hos advokatbyråer eller andra juridiska firmor. Det finns även jurister i bransch- eller andra medlemsorganisationer som biträder rättssökande.

Information om nämndens verksamhet  finns på www.hyresnmanden.se och www.arrendenamnden.se. Där kan ni också finna svar på många vanligt förekommande frågor om hyres-, arrende- och bostadsrätt. Från och med den 1 juni 2019 lämnas denna typ av upplysningar endast genom de två webb-platserna.