JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kontaktuppgifter

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm


Tel: 08-561 66 500
Fax:
Myndighetschef: Kristian Eriksson
Dataskyddsombud: Jens Rick, HNS-dataskyddsombud@dom.se
Organisationsnummer: 202100-2742

Geografiskt område:

Stockholms och Gotlands län

Adress:
Den 1 oktober flyttar nämnden till nya lokaler


PlusGirokonto för ansökningsavgifter:

Betalning av ansökningsavgifter:

Postadress:
Box 67, 131 07 Nacka

Besöksadress:


Senast ändrad: 2019-02-14

Nämndens faxnummer upphörde den 1 juli 2018 

Besökstider

Helgfria vardagar kl. 08.00-16.00

Den 14/2 stänger nämnden kl.15.00 på grund av personalinformation.

 

 

Telefontider

Helgfria vardagar kl. 08.00-16.30

Under perioden 5/2-11/2 kommer nämnden ha begränsade möjligheter att svara i telefon.

 

Upplysningen nås på telefon 08-561 66 570

Måndag och onsdag
kl. 13.30-15.00

Upplysningen den 6/2, 11/2 och 13/2 är stängd

 

Ändrade besöks-och telefontider

I anslutning till vissa helger kan öppettiden vara begränsad. 

Upplysning
Nämnden ger inte information eller råd om hur en uppkommen tvist ska lösas eller om hur ett avtal, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas.

Nämnden lämnar inte heller förhandsbesked om utgången av ett ärende och ger inte heller råd till en part om hur denna ska lägga upp sin process.

Svar på de vanligast förekommande frågorna finns på hyres- och arrendenämndens hemsidor; www.hyresnamnden.se/Fragor-och-svar/ eller www.arrendenamnden.se