JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bra att veta

Nämnden ger inte juridisk rådgivning.

Nämnden kan bara svara på frågor av mer formell art, t.ex. frågor om myndigheten och handläggningen av de ärenden som vi prövar eller medlar i.

Den som vill ha svar på frågor om vad lagen säger eller råd om hur/vad den ska göra, hänvisas till advokat eller jurist för rådgivning.

Svar på många vanligt förekommande frågor som rör hyres- arrende- och bostadsrätt kan sökas på www.hyresnamnden.se och www.arrendenamnden.se som uppdateras löpande.

Från och med den 1 april lämnas denna typ av upplysningar endast genom de två hemsidorna.Senast ändrad: 2019-06-17

Nämndens öppettider

Fredagen den 20 juni har nämnden öppet kl. 9.00-15.00

Under tiden 1 juli - 16 augusti har nämnden öppet kl. 9.00-15.00 

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag

Kl. 8.00-16.00

Fredag

Kl. 8.00-15.00

Nämnden håller många sammanträden utanför Malmö och det är inte säkert att en besökare alltid kan träffa någon från nämnden.

Begränsade öppettider

I samband med vissa helger och ledigheter har vi begränsade öppettider.

Expeditionstid

Hyres- och arrendenämnden delar expedition med Hovrätten över Skåne och Blekinge och kan därför ta emot handlingar när hovrätten har öppet.