JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Karta


Vägbeskrivning


Senast ändrad: 2019-06-18

Expeditionstid
Nämnden delar expedition med Göteborgs tingsrätt och kan ta emot handlingar vardagar mellan kl. 08.00-16.30.

Nämndens öppettider
Måndag-fredag
Kl. 09.00-12.00 och
kl. 13.00–15.00

Öppethållandet kan inskränkas t.ex. under dag före helgdag.

Nämnden håller många sammanträden utanför Göteborg, det är därför inte säkert att en besökare alltid kan träffa någon från nämnden.

Nämnden ger inga juridiska råd

Det är viktigt att nämnden är objektiv och opartisk. Vi talar inte om hur en viss bestämmelse ska tillämpas. Nämnden ger inte heller råd om hur ett avtal, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas.

Allmänna frågor
Frågor som inte gäller pågående ärenden.
Telefon nr: 031-314 03 80

Telefontid januari-juni, september-december
måndag till onsdag kl. 10.00–12.00

Telefontid juli-augusti
måndag och torsdag kl. 10.00 - 12.00

Huvudentrén är stängd på grund av ombyggnation under perioden 20 juni-18 augusti

Besökare hänvisas till den tillfälliga entrén i byggnadens östra del. Även postlådan är flyttad till den tillfälliga entrén.