JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överlåta arrenderätten

Det är med ett undantag tillåtet att begränsa arrendatorns rätt att överlåta arrenderätten. Den som ska ta över måste alltid vara en lämplig och skötsam person.

Arrenderätten får inte i något fall överlåtas till någon som jordägaren inte skäligen kan nöjas med. Den som ska ta över ska alltså alltid vara en i objektiv mening lämplig och skötsam person med ordnad ekonomi.

Exekutiv försäljning och konkurs

En överlåtelse får alltid ske genom exekutiv försäljning och i arrendatorns konkurs. Det går alltså inte att begränsa eller förbjuda detta genom en bestämmelse i arrendeavtalet.

Övriga överlåtelsesituationer

Om inte arrendeavtalet innehåller någon begränsning eller något förbud, kan arrenderätten övergå

  • genom överlåtelse till en annan person eller
  • genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv.

Arrendatorn behöver inte fråga jordägaren om lov eller lämna hembud innan han eller hon överlåter arrenderätten, men arrendatorn riskerar att förverka sin rätt om överlåtelsen sker till en olämplig person. Därför kan det ändå vara lämpligt att först ta kontakt med jordägaren.

Arrendenämnden kan inte pröva tillståndsfrågan.  
Senast ändrad: 2019-03-29

Var i lagen hittar jag reglerna om överlåtelse av anläggningsarrende?

Bestämmelserna om överlåtelse av anläggningsarrende finns i 11 kap. 7 § jordabalken.