JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Läs mer om anläggningsarrenden.

Arrendenämnden

Arrendenämnden medlar i tvister mellan jordägare och arrendatorer. Vi fattar också beslut i vissa frågor, till exempel sådana som rör förlängning av  arrendeavtal och ändring av arrendevillkor.

Arrendenämndens webbplats är gemensam för landets åtta arrendenämnder.

Läs mer om oss.

Nyheter

Tomträtts- och arrendeutredningen föreslår 

  • att det blir möjligt att avtala om en resultatbaserad avgift vid jordbruksarrende
  • att besittningsskyddet ändras för sidoarrendatorer
  • att avgiftsregleringen ändras vid bostadsarrende. 

 

 Här kan du läsa betänkandet (SOU 2014:32).

Allmänhetens persondatorer är stängda

Stängningen är tillfällig, men terminalerna kommer tidigast att öppnas i början av 2016.

Visste du att...

     
 

 

Det finns fyra typer av arrende. Läs mer.

 

En bostadsarrendator i vissa fall får överlåta sitt arrende. Läs mer.

 

Vardera parten svarar för sina kostnader i arrendenämnden. Läs mer.